Prairie Smokelotus flower zoomed inAstilbeKaikoura, New Zealand